Comprehensive life support

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2566

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2566

ผู้เข้าสอบ

  • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 44 คน

เปิดเลือกช่วงเวลาสอบ : 4 กันยายน 2566 09:00 - 8 กันยายน 2566 16:00

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

กำหนดการสมัครสอบ comprehensive life support 2561-5 (รอบลองสนาม) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2

เปิดรับสมัครสอบ comprehensive life support สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2 โดยจะทำการสอบเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันเดียวกัน

จำนวนข้อสอบมี 5 ข้อ จะมีการ reflection หลังจากการทำข้อสอบ การตัดสินผ่าน ไม่ผ่าน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ comprehensive life support ของปีต่อไป

จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 9:00 น. - 5 มีนาคม 2562 ทาง online form

กำหนดการสมัครสอบ comprehensive life support 2561-4 (รอบลองสนาม) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2

เปิดรับสมัครสอบ comprehensive life support สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2 โดยจะทำการสอบเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันเดียวกัน

จำนวนข้อสอบมี 5 ข้อ จะมีการ reflection หลังจากการทำข้อสอบ การตัดสินผ่าน ไม่ผ่าน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ comprehensive life support ของปีต่อไป

จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 16 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ทาง online form